Систем двоструке економије


 

  

Када добро размислимо о идеји либералне економије, схватићемо да она, као ни глобализација, не може да постигне универзалност. То произилази из њене суштине. Уместо једнакости, она рађа неједнакост и као таква не може да опстане. Под утицајем либерализма ствара се јаз између економски јаких и економски слабих земаља због чега ове последње постају зависне од страног капитала. Такође, недовољан технолошки развој сиромашних земаља ставља их у неравноправан положај у односу на оне богате. Због тога, дакле, није могуће остварити друштво у коме су сви једнаки, неки су , напросто, мало ’’једнакији од других’’.

 

12674110_10204665700077412_512121880_n

 

Због тога је логичан пут развоја сиромашнијих земаља прелазак на алтернативни економски систем. Као евроазијци тј.заговорници једне слободарске идеје, сматрамо да свака земља има слободу и право да бира свој пут, а не да прихвата туђ (чак и ако се овај пут насилно намеће). Верујемо да развој сваке земље треба да буде у складу са њеним могућностима али и специфичним одликама и традицијом. Ако је наша земља нпр. некад била социјалистичка, и као таква сасвим добро функционисала, зашто не би обновили неку од социјалистичких пракси и прилагодили их данашњем времену? Задругарство је нпр. једна од позитивних тековина социјализма и комунизма уопште, због чега је повратак на ову праксу један од наших циљева.

 

Најбоље би било заправо да на глобалном нивоу постоји један систем двоструке економије, који је формулисао Гијом Фај. У складу са овим системом, оне земље које сиромашне и технолошки неразвијене, али које имају богате природне ресурсе, требало би да се ослоне на своју производњу и пољопривреду. Њима би одговарао прелазак на традиционални начин земљорадње који је уједно и еколошки прихватљивији. Сасвим је логично да земљама са богатим природним ресурсима не треба некаква висока технологија, тим пре што би се тако избегло усклађивање са стандардима богатих и развијених земаља. Једино што је њима заправо потребно је економска независност.

 

12721985_10204665700157414_2044967000_n

 

У краткој причи „Један дан у животу Димитрија Леонидовича Обломова“ Фај је приказао како би могао да функционише свет заснован на законима двоструке економије. У Фајовој визији будућности, постојаће Евросибирска заједница, која би функционисала управо по овим законима.... Економија сваке земље (тј. покрајне, пошто је Евроибир заједница покрајна) заснивала би се на сопственим ресурсима и сопственој производњи. Само мањина која би се бавила организацијом и дипломатијом користила би благодети технологије која, генерално, као и глобализација, егалитаризам и либерализам наноси више штете него користи.

 

Весна Какашевски